Een lek opsporen

Het gebeurt in elk restaurant wel eens dat er een waterlek voorkomt. Zo barst bijvoorbeeld een van de leidingen en ontstaat er een vochtprobleem. Om grote problemen te voorkomen schakelt u dan beste iemand in die wat afweet van lekdetectie. Een lek kan echter ook veel subtieler zijn en niet direct opgemerkt worden. Daarom is het belangrijk om extra waakzaam te zijn voor eventuele lekken in leidingen. Zodanig dat u tijdig het waterlek kan opsporen.

Wat moet u doen?

Als u een waterlek heeft, doen zich verschillende problemen voor. U betaalt veel meer water dan u werkelijk verbruikt. Het water loopt weg en u heeft er totaal geen controle meer over. Dit kan leiden tot een grote nachtmerrie als er niet vlug genoeg ingegrepen wordt. Wilt u nagaan of u te maken heeft met een waterlek? Doe dan zeker de zelftest die ontwikkeld werd op www.lekdetectie-info.be. Dankzij deze zelftest kan u nagaan of u werkelijk met een waterlek te kampen heeft en kan u op basis van de uitkomst verdere stappen ondernemen.

 

 

vochtprobleem

Een waterlek?
Heb je de zelftest gedaan en heb je een waterlek? Bel dan zo vlug mogelijk een specalist in lekdetectie om het probleem verder te lokaliseren. Dit is heel belangrijk om de herstelwerken met zo weinig mogelijk schade tot een goed einde te laten brengen. Hoe preciezer het waterlek namelijk kan gelokaliseerd worden, hoe preciezer de herstellingswerkers namelijk kunnen werken wanneer ze overgaan tot de herstelling. Bij een slecht gedetecteerd lek kan de schade oplopen in veelvouden omdat bijvoorbeeld een groter deel van de muur of vloer opengebroken wordt.